Prosim -monipuolinen lämpövoimalaitossimulaattori

Työkalu lämpövoimalaitosprosessien mallintamiseen. Prosim soveltuu erittäin hyvin myös suunniteltujen muutosten sekä prosessien kunnollisen toiminnan tutkimiseen. Prosimin laitekirjasto sisältää yli 70 voimalaitoskomponenttia sekä kaasuturbiinikirjaston. Prosimin mallikirjasto sisältää yli 30 valmista voimalaitosprosessia.


WebProsim -nopea ja helppokäyttöinen prosessin laskentatyökalu

WebProsim on tarkoitettu käytettäväksi yrityksen sisäisessä verkossa tai haluttaessa koko www:ssä. WebProsim asennetaan yrityksen omaan palvelimeen tai työasemaan. Simulointimallia käytetään selaimella (esim. Internet Explorer tai Netscape). WebProsim soveltuu hyvin mm. oman laitoksen simulointiin ja sen käytön tehostamiseen. WebProsimilla lasket voimalaitoksen käyttökustannuksia, simuloit erilaisia ajotilanteita sekä suoritat helposti ja nopeasti höyryturbiinien kunnontarkkailulaskennan.


Uusi edistyksellinen tulipesämalli

Uusi Zone -tulipesämalli on valmistunut 2002 alkusyksystä. Mallissa tulipesä jaetaan osiin ja tuloksena saadaan lämpötilajakauma pesässä sekä tehojakauma tulipesän seinämillä. Zone-mallilla voidaan laskea tarkasti tulipesän toiminta erilaisissa kuormitustilanteissa, polttoainevaihdon vaikutus kattilan toimintaan sekä kattilaan tehtävien muutosten vaikutus (esim. poltintasojen muutokset). Zone-malli soveltuu kattiloille, joissa poltetaan mm. hiiltä, mustalipeää, biopolttoaineita, maakaasua ja öljyä.


Mallintamis- ja laskentatyö

Endat Oyllä on yli viidentoista vuoden kokemus lämpövoimalaitosten mallintamisesta sekä simuloinnista. Voimalaitossimulaattorillamme Prosimilla voimme mm. laskea erilaisten prosessi- ja kattilamuutosten vaikutukset voimalaitosten polttoainekulutukseen sekä lämmön ja sähkön tuotantoon.


On-line kunnontarkkailu ja optimointi

ProsimCMS on on-line tuote lämpövoimalaitoisten kunnonvalvontaan sekä on-line optimointiin. Järjestelmä sisältää mm. on-line kunnontarkkailun, on-line simuloinnin, on-line kustannuslaskennan, historiatietokannan, trendinäytöt, hetkellisoptimoinnin sekä nuohouksen optimoinnin.

Copyright 2017 Endat Oy